Přednášky, které nabízíme, mají sloužit k řešení konkretních firemních problémů. Proto je obsah přednášky, její rozsah a způsob realizace vždy předmětem domluvy. Jsme otevřeni konzultacím konkretního problému nebo přednášce v celé šíři daného tématu a to formou přednášky, konzultace nebo časově omezené spolupráce.