Při vývoji aplikací vycházíme ze zkušenosti s objektově orientovaným návrhem a řešením úloh. Při psaní dodržujeme styl, který se skládá z následujících prvků