Návrh databáze je podobný návrhu informačního systému. Proces využívá obdobných metod a přidává specifické požadavky shrnuté v definicích normálních forem databáze.

Návrh databáze provádíme postupným laděním jednotlivých kroků - od získání požadavků, definice entit a jejich vztahů až po aplikace business pravidel. Vycházíme přitom z postupu definovaného M. Hernandezem, u kterého je při dodržení pravidel zajištěno dosažení všech normálních forem databáze.