Audit informačního systému pomáhá odhalit nedostatky návrhu či implementace. Zároveň k systému přidává dokumentaci, která je během auditu přirozeně vytvářena. Smysl a síla auditu je ve známé, leč opomíjené skutečnosti - nezávislá strana bez vztahu vůči systému dokáže nalézt jeho slabá místa efektivněji. Jaká je naše představa průběhu auditu? Probíhá v následujících krocích
  1. Pochopení firemní kultury - v diskuzi s vedením projektu pochopíme místní pravidla psaní softwareu. To nám umožní k řešení problému vůbec přistoupit
  2. Studium problému - v diskuzi s vedením projektu nebo osobami odpovědnými za auditovaný Úsek systému získáme představu o smyslu a Účelu daného úseku
  3. Studium kódu - podrobně zkoumáme vlastní zdrojový kód
  4. Představení výsledku - předáme dokumenty vzniklé při auditu - dokumentaci, unit testy, seznamy chyb a návrh jejich řešení, seznamy neoptimálních algoritmů a jejich možná vylepšení, poznámky k architektuře systému.