Vycházíme ze zkušeností s vedením menších týmů (5-6 členů), při kterém jsme používali různé strategie práce. Podle typu a rozsahu projektu, podle stability požadavků či podle osobnostních typů členů týmu jsme uplatnili metodiky