Cílem speciálních algoritmů je efektivně a spolehlivě řešit složitý problém v činnosti zadavatele. Tento problém často tvoří významnou část know-how celého projektu a efektivní řešení zásadně zvyšuje hodnotu výsledného produktu.

Návrh algoritmu začíná převedením problému z reálného světa do matematické reprezentace volbou vhodného matematického aparátu (proces nazýváme matematizací). Následně lze často použít standardních postupů pro algoritmizaci matematického modelu a jeho nakódování.

Kromě zkušeností s procesem matematizace nabízíme znalosti řady efektivních postupů algoritmizace matematického modelu.